سوزن

وب نوشتی برای سوزن بانان

سوزن

وب نوشتی برای سوزن بانان

سوزن

وب نوشت رسمی دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم وصنعت

بایگانی
۰۲
مهر


  • سوزن بان
۰۲
مهر


  • سوزن بان
۲۴
شهریور

طرح جمع آوری کتب دست دوم در دفتر فرهنگی راه آهن...

جمع آوری کتب

  • سوزن بان
۲۴
شهریور

طرح اکرام ایتام با مراجعه به دفتر فرهنگی دانشکده راه آهن

اکرام ایتام

  • سوزن بان
۲۴
شهریور
با استعانت از خداوند منان، در این روز مبارک که به سالروز ازدواج اماممان حضرت علی ابن ابی طالب(علیه السلام) و مادر تمام شیعیان جهان حضرت فاطمه(سلام الله علیها) نام گرفته است، آغاز به کار وب نوشت دفتر فرهنگی دانشکده راه آهن را اعلام می نماییم.
به امیدحق
منتظر رویت خورشیدیم.
  • سوزن بان